بایگانی برچسب ها: شنگل

شخصیت های شاهنامه – شنگل

چو سگسار غرچه چو شنگل ز هند – هوا پردرفش و زمین پر پرند نام : شنگل دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به شاهان هند می رسد ملیت : هندی توضیحات شخصیت : شنگل پهلوانی است که در همراه کاموس کشانی به درخواست اسفندیار به یاری […]