بایگانی برچسب ها: شماساس در شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – شماساس

شماساس و دیگر خزروان گرد –  لشکر سواران بدیشان سپرد نام : شماساس محل مرگ شماساس : نبرد اول کیقباد و افراسیاب بدست قارن کشته می شود دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای ، پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان ، کیانیان ملیت : تورانی نشان پرچم (درفش) : سیاه توضیحات شخصیت : […]