بایگانی برچسب ها: شعیب یعنی چه؟

شخصیت های شاهنامه – شعیب

برفتند و سالار ایشان شعیب – یکی نامدار از نژاد قتیب نام : شعیب محل مرگ : در نبرد بدست داراب دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید :  کیانیان تبار : تبار پدری به قتیب می رسد ملیت : تازی توضیحات شخصیت : در شاهنامه ٔ فردوسی آمده که داراب بر تازیان که […]