بایگانی برچسب ها: شرق هند

جندل

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : جندل نام فعلی مکان جغرافیایی :  نامعلوم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: جندل یک بار در پادشاهی بهرام گور از این محل نام برده شده است آنجا که گوید رای قنوج هنگام ملاقات با بهرام شاه جندل را همراه با شش شاه دیگر هند […]