بایگانی برچسب ها: شخصیت پرشور

تحلیل شخصیت در داستان رستم و سهراب

عنوان: تحلیل شخصیت در داستان رستم و سهراب نویسندگان: سید کاظم موسوی / جهانگیر صفری / ابراهیم ظاهری سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهر کرد / دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهر کرد / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهر کرد تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۰ هجری شمسی  […]