بایگانی برچسب ها: شاپور سوم به چه معنی است

شخصیت های شاهنامه – شاپور سوم

چو شاپور بنشست بر جای عم – از ایران بسی شاد و بهری دژم نام : شاپور زمان مرگ شاپور : ۳۸۸ میلادی دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار : تبار پدری به نرسی بهرام می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر شاپور : شاپور دوالاکتاف مادر شاپور […]