بایگانی برچسب ها: شاپور به چه معنی است

شخصیت های شاهنامه – شاپور پسر اردشیر بابکان

چو شاپور شد همچو سرو بلند – ز چشم بدش بود بیم گزند نام : شاپور نام های دیگر : شاپوریکم ریشه نام : از ریشهٔ ایرانی باستان xšāyaθiyahyā-puθra به معنی «پسر پادشاه» است زمان تولد شاپور : ۲۱۵ میلادی در منطقه گور زمان مرگ شاپور : ۲۷۰ میلادی در منطقه بیشاپور دوره شاهنامه ای […]

شخصیت های شاهنامه – شاپور پهلوان

روان شد ز درگاه شاپور گرد – فرستادهٔ سلم را پیش برد نام : شاپور محل مرگ شاپور : در نبرد نوذر با افراسیاب بدست افراسباب کشته شد دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان تبار : تبار پدری به کاوه آهنگر می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر […]