بایگانی برچسب ها: شاه طهماسب

شاهنامه حیرتی یا کتیب معجزات

عنوان : شاهنامه حیرتی کتیب معجزات نام صاحب اثر:  تقی الدین یا تقی الدین محمد با تخلص حیرتی تاریخ نگارش:  قرن دهم هجری محل نگارش: توضیحات اثر و صاحب اثر: تقی الدین یا تقی الدین محمد با تخلص حیرتی شاعر شیعی مذهب هم دورۀ شاه طهماسب اول صفی است که اقدام به نگارش شاهنامه ای […]

شاهنامه قاسمی

عنوان : شاهنامه قاسمی نام صاحب اثر:  میرزا محمد قاسم (الحسینی) قاسمی گونابادی یا گنابادی تاریخ نگارش:  قرن نهم هجری محل نگارش: توضیحات اثر و صاحب اثر: شاهنامه قاسمی یا شهنشاهنامه متشکل از دو منظومۀ است یکی شاهنامه ماضی: شهنامه ماضی یا اسماعیل نامه یا شاهنامه اسمعیل قسمت اول شاهنامه قاسمی است که در شرح […]