بایگانی برچسب ها: شاه اسماعیل

شاهنامه قاسمی

عنوان : شاهنامه قاسمی نام صاحب اثر:  میرزا محمد قاسم (الحسینی) قاسمی گونابادی یا گنابادی تاریخ نگارش:  قرن نهم هجری محل نگارش: توضیحات اثر و صاحب اثر: شاهنامه قاسمی یا شهنشاهنامه متشکل از دو منظومۀ است یکی شاهنامه ماضی: شهنامه ماضی یا اسماعیل نامه یا شاهنامه اسمعیل قسمت اول شاهنامه قاسمی است که در شرح […]