بایگانی برچسب ها: شاهنامه گژدهم

شخصیت های شاهنامه – گژدهم

به یک دست مهراب کابل خدای – دگر دست گژدهم جنگی به پای نام : گژدهم دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای،پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان،کیانیان ملیت : ایرانی وابستگان : فرزندان گژدهم : گستهم و گردآفرید توضیحات شخصیت : گَژدَهَماز پهلوانان ایرانی شاهنامه است. او در دوران پیری خود در زمان پادشاهی کیکاووس نگهبان دژ سپید در مرز ایران و توران بود. گردآفرید و گستهم فرزندان او هستند. […]