بایگانی برچسب ها: شاهنامه گهارگهانی

شخصیت های شاهنامه – گهارگهانی

چغانی چو فرطوس لشکر فروز – گهارگهانی گو گردسوز نام : گهارگهانی دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : تورانی توضیحات شخصیت : گهارگهانی سرداری تورانی است که در نبردهای تورانیان با ایرانیان شرکت داشت در شاهنامه بعنوان سردار و پهلوان دلاور توران نام برده شده است. او در […]