بایگانی برچسب ها: شاهنامه گلینوش

شخصیت های شاهنامه – گلینوش

نشسته بدر بر گلینوش بود – که گفتی زمین زو پر از جوش بود نام : گلینوش نام کامل کلینوش : کلینوش فهمی معنای گلینوش : دارای عمر جاویدان محل تولد کلینوش : ارمنستان دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان توضیحات شخصیت : گَلینوش نام یک سردار ایرانی در دوران ساسانیان است که در نبرد […]