بایگانی برچسب ها: شاهنامه گلشهر

شخصیت های شاهنامه – گلشهر

چو پیران ز پیش سیاوش برفت – به نزدیک گلشهر تازید تفت نام : گلشهر دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : تورانی وابستگان : همسر گلشهر : پیران ویسه فرزندان گلشهر : رویین، جریره و سه دختر دیگر توضیحات شخصیت : گُل‌شَهر در شاهنامه زن پیران سپهدار  توران است. مناقشه‌های […]