بایگانی برچسب ها: شاهنامه گرگسار

شخصیت های شاهنامه – گرگسار

دگر دست را داد بر گرگسار – بدادش سوار گزین صدهزار نام : گرگسار محل مرگ گرگسار : پس از خوان ششم بدست اسفندیار دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : تورانی توضیحات شخصیت : گرگسار در شاهنامه از پهلوانان تورانی است که در سپاه ارجاسب در جنگ با ایرانیان […]