بایگانی برچسب ها: شاهنامه گروی زره

شخصیت های شاهنامه – گروی زره

نیوشنده بودند لب با گره – به پاسخ بیامد گروی زره نام : گروی نام کامل گروی : گروی زره محل مرگ گروی : در نبرد دوازده رخ در ابتدا توسط گیو اسیر شده سپس بدست کیخسرو کشته می شود دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به زادشم […]