بایگانی برچسب ها: شاهنامه گرشاسپ جم

شخصیت های شاهنامه – گرشاسپ جم

چپ لشکرش را بگرشاسپ داد – ابر میمنه سام یل با قباد نام : گرشاسپ دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : گرشاسپ از پهلوانان مقدم شاهنامه بوده و در زمان فریدون او در کنار معدود پهلوانانی چون شاپور، سام‌نریمان و قارن‌رزم‌زن یاد می‌گردد. لیست اشعار : بخش […]