بایگانی برچسب ها: شاهنامه گرازه

شخصیت های شاهنامه – گرازه

گرازه همی شد بسان گراز – درفشی برافراخته هفت یاز نام : گرازه معنای نام گرازه : یعنی به نیرو و دلیری گراز دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ویژگی‌های گرازه : نگهبانی دقیق و هوشیار ، طلایه دارسپاه ایران ملیت : ایرانی نشان پرچم ( درفش ) : گراز […]