بایگانی برچسب ها: شاهنامه کیومرث

شخصیت های شاهنامه – کیومرث

چنین گفت کآیین تخت و کلاه – کیومرث آورد و او بود شاه نام : کیومرث نام های دیگر کیومرث : گَیومَرَتن، گیه مرتَ، گیومرث،گیومرت، گیومرد، گیوک مرت،کهومرث، جیومرت معنای نام کیومرث : کیومرث یا گیومرث در فارسی، گیومرت یا گیومرد درپهلوی، گَیومَرَتَن در اوستایی نام نخستین نمونهٔ انسان در جهانشناسی اساطیری مزدیسنا نخستین شاه در شاهنامه […]