بایگانی برچسب ها: شاهنامه کیوان

شخصیت های شاهنامه – کیوان

دبیران دانا به دیوان شدند – ز بهر درم پیش کیوان شدند نام : کیوان دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : نام یکی از بزرگان دربار بهرام گور پادشاه ساسانی است که در زمان تقسیم پاداش و درم کار این تقسیم بدست او انجام می شد. […]