بایگانی برچسب ها: شاهنامه کیقباد

شخصیت های شاهنامه – کیقباد

ز تخم فریدون یل کیقباد – که با فر و برزست و با رای و داد نام : کیقباد نام کیقباد در اوستا : کوی کوات محل تولد کیقباد : البرز کوه دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به فریدون می رسد ملیت : ایرانی […]