بایگانی برچسب ها: شاهنامه کیانوش

شخصیت های شاهنامه – کیانوش

یکی بود ازیشان کیانوش نام – دگر نام پرمایهٔ شادکام نام : کیانوش نام کیانوش به پهلوی : صورت پهلوی واژهٔ کیانوش به احتمال زیاد کَی اَنوش بوده که کَی به معنی پادشاه و اَنوش (مانند اَنوشگ در انوشیروان) به معنی بی‌مرگ، باقی یا خوش و خرم است. محل تولد کیانوش : تمیشه دوره شاهنامه […]