بایگانی برچسب ها: شاهنامه کهیلا

شخصیت های شاهنامه – کهیلا

سپاهی بجنگ کهیلا سپرد – یکی تیزتر بود ایلای گرد نام : کهیلا محل مرگ کهیلا : جنگ بزرگ کیخسرو بدست منوچهر پهلوان ایرانی دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : تورانی توضیحات شخصیت : کَهیلا، در شاهنامه نام یک سردار و فرمانده تورانی است. او را نبیره افراسیاب و از نزدیکان ایلا  (که هر دو از فرماندهان […]