بایگانی برچسب ها: شاهنامه کردی

تحلیل بیتی از رستم و سهراب بر مبنای روایت نقّالان و شاهنامه کُردی

عنوان : تحلیل بیتی از رستم و سهراب بر مبنای روایت نقّالان و شاهنامۀ کردی نویسنده‌گان : جلیل آهنگرنژاد و علی حیدری سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده‌گان : دانشجوی دکتری زیان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد / دانشیار زیان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان تاریخ نگارش : زمستان ۱۳۹۵ هجری شمسی […]