بایگانی برچسب ها: شاهنامه چنگش

شخصیت های شاهنامه – چنگش

که چنگش بدش نام و جوینده بود – دلیر و به هر کار پوینده بود نام : چنگش مرگ چنگش : بدست رستم در نبرد خاقان چین دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ویژگی‌های چنگش : تیر انداز حرفه ای ملیت : تورانی توضیحات شخصیت : نام یکی از مبارزان توران […]