بایگانی برچسب ها: شاهنامه هیشوی

شخصیت های شاهنامه – هیشوی

یکی پیرسر بود هیشوی نام – جوانمرد و بیدار و با رای و کام نام : هیشوی دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان توضیحات شخصیت : هیشوی در شاهنامه نام باژخواه یا خراج ستان یا گمرکچی پیری است که در مرز روم می‌زیست. وی گشتاسپ را با کشتی از دریا گذراند […]