بایگانی برچسب ها: شاهنامه هوشنگ

شخصیت های شاهنامه – هوشنگ

 گرانمایه را نام هوشنگ بود – تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود نام : هوشنگ نام هوشنگ به پهلوی و اوستایی : هوشنگ (به  اوستایی : haošyangha)، (به  پهلوی:  hōšang) معنای نام هوشنگ : هوشنگ به معنای کسی که منازل خوب فراهم سازد، یا بخشندهٔ خانه‌های خوب، است. دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره […]