بایگانی برچسب ها: شاهنامه هفتواد

شخصیت های شاهنامه – هفتواد

بدان شهر بی‌چیز و خرم نهاد – یکی مرد بد نام او هفتواد نام : هفتواد محل مرگ هفتواد : منطقه کرمان در نبردبا اردشیر بابکان دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : کلمه هفتواد آنگونه‌است که در شاهنامه ثبت شده. متن پهلوی نام آن را هپتن باد آمده‌است. هپتان بوخت نیز صورت […]