بایگانی برچسب ها: شاهنامه نریمان

شخصیت های شاهنامه – نریمان

همان سام پور نریمان بدست – نریمان گرد از کریمان بدست نام : نریمان اسم دیگر نریمان : نیرم محل تولد نریمان : زابل محل مرگ نریمان : دژ سفید در مرز ایران و توران دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان تبار : تبار پدری به گرشاسپ میر سد لقب نریمان […]