بایگانی برچسب ها: شاهنامه مذهبی

شاهنامه حیرتی یا کتیب معجزات

عنوان : شاهنامه حیرتی کتیب معجزات نام صاحب اثر:  تقی الدین یا تقی الدین محمد با تخلص حیرتی تاریخ نگارش:  قرن دهم هجری محل نگارش: توضیحات اثر و صاحب اثر: تقی الدین یا تقی الدین محمد با تخلص حیرتی شاعر شیعی مذهب هم دورۀ شاه طهماسب اول صفی است که اقدام به نگارش شاهنامه ای […]