بایگانی برچسب ها: شاهنامه مانی

شخصیت های شاهنامه – مانی

بدان چربه دستی رسیده به کام – یکی برمنش مرد مانی به نام نام : مانی نام های دیگر : ماناگ، مانا محل تولد مانی : روستای مردینو در اطراف تیسفون محل مرگ : گندی شاپور بدستور شاه دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان لقب های مانی : فرستاده روشنی، سرور نجات […]