بایگانی برچسب ها: شاهنامه لهراسپ

شخصیت های شاهنامه – لهراسپ

چو لهراسپ بنشست بر تخت داد – به شاهنشهی تاج بر سر نهاد نام : لهراسپ نام لهراسب به زبان اوستایی : صورتِ اوستایی لهراسپ، اَوروت‌اَسپَ به‌معنی دارندهٔ اسب تیزرو است محل تولد لهراسپ : بلخ محل مرگ لهراسپ : بلخ بدست لشگریان ارجاسپ تورانی دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : […]