بایگانی برچسب ها: شاهنامه شیرین

شخصیت های شاهنامه – شیرین

چو خورشید شیرین به پیش اندرون – خرامان به بالای سیمین ستون نام : شیرین نام دیگر شیرین : سیرا(sira) محل تولد شیرین : ارمنستان محل مرگ شیرین : کاخ شیرین در قصر شیرین بر اثر خودکشی دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان وابستگان : همسر شیرین : خسروپرویز فرزندان شیرین […]