بایگانی برچسب ها: شاهنامه زال

شخصیت های شاهنامه – زال

به گیتی در از پهلوانان گرد – پی زال زر کس نیارد سپرد نام : زال نام های دیگر زال : دستان ، زال زر محل تولد زال : زابل محل مرگ : نامعلوم دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان، کیانیان تبار : تبار پدری به کرشاسپ پهلوان نامی ایران […]