بایگانی برچسب ها: شاهنامه خشاش

شخصیت های شاهنامه – خشاش

یکی بود نامش خشاش دلیر – پذیره نرفتی ورا نره شیر نام : خشاش منصب : سردار تورانی دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان توضیحات شخصیت : از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی که در نبرد خاقان چین با گشتاسپ حضور داشت. لیست اشعار : پادشاهی گشتاسپ صد و […]