بایگانی برچسب ها: شاهنامه جهن

شخصیت های شاهنامه – جهن

سپهبد گزین کرد کلباد را – چو گرسیوز و جهن و پولاد را نام : جهن دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به زادشم نوه فریدون می رسد ملیت : تورانی وابستگان : پدر جهن : پشنگ برادران جهن : گرسیوز، افراسیاب، اغریرث توضیحات شخصیت : جَهن پسر […]