بایگانی برچسب ها: شاهنامه تلیمان

شخصیت های شاهنامه – تلیمان

چپ شاه گرد تلیمان بخاست – چو شاپور نستوه بر دست راست نام : تلیمان دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان ملیت : ایرانی توضحات شخصیت : تَلیمان، در شاهنامه از پهلوانان روزگار فریدون است که در کین خواهی ایرج شرکت داشت. وی همچنین در نبرد نوذر و افراسیاب هم […]