بایگانی برچسب ها: شاهنامه بهرام اورمزد

شخصیت های شاهنامه – بهرام اورمزد

چو بهرام بنشست بر تخت زر – دل و مغز جوشان ز مرگ پدر نام : بهرام نام های دیگر : بهرام یکم زمان مرگ : ۲۷۴ میلادی دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار : تبار پدری به اردشیر بابکان ملیت : ایرانی وابستگان : پدر بهرام : شاپوریکم مادر بهرام : گوردزاد برادران بهرام […]

پادشاهی بهرام اورمزد – بخش ۲

برو نیز بگذشت سال دراز سر تاجور اندر آمد به گاز یکی پور بودش دلارام بود ورا نام بهرام بهرام بود بیاورد و بنشاندش زیر تخت بدو گفت کای سبز شاخ درخت نبودم فراوان من از تخت شاد همه روزگار تو فرخنده باد سراینده باش و فزاینده باش شب و روز بارامش و خنده باش […]

پادشاهی بهرام اورمزد – بخش ۱

چو بهرام بنشست بر تخت زر دل و مغز جوشان ز مرگ پدر همه نامداران ایرانیان برفتند پیشش کمر بر میان برو خواندند آفرین خدای که تا جای باشد تو مانی به جای که تاج کیی تارکت را سزاست پدر بر پدر پادشاهی تراست رخ بدسگالان تو زرد باد وزان رفته جان تو بی‌درد باد […]