بایگانی برچسب ها: شاهنامه ارجاسپ

شخصیت های شاهنامه – ارجاسپ

دگر اندریمان سوار دلیر – چو ارجاسپ اسپ افگن نره شیر نام : ارجاسپ نام ارجاسپ به زبان پهلوی : اَرِجِت اَسپَه یعنی دارنده ارجمند محل تولد ارجاسپ : در توران زمین محل مرگ ارجاسپ : در توران زمین در رویین دژ توسط اسفندیار دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار […]