بایگانی برچسب ها: سیواس

سیواس

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سیواس نام فعلی مکان جغرافیایی : نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: در دو تا از نسخه های خطی به جای سوراب آمده است.