بایگانی برچسب ها: سیمرغ شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – سیمرغ

بجایی که سیمرغ را خانه بود – بدان خانه این خرد بیگانه بود نام : سیمرغ نام های دیگر : عنقا، ققنوس دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای، پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان، کیانیان ریشه نام سیمرغ : نام سیمرغ از دو کلمه‌ی marɘγo.saena تشکیل شده که بخش اول ( marɘγo ) به مرغ و […]