بایگانی برچسب ها: سیستان

نیمروز

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : نیمروز نام فعلی مکان جغرافیایی :  سیستان افغانستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: یعنی جایی از کشور یا دیاری که نه جزء مشرق است و نه مغرب و خورشید هنگام ظهر درست بالای آن قرار میگیرد به طوری که سایه از هر زمان دیگر […]

بلوچ

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بلوچ نام فعلی مکان جغرافیایی :  بلوچستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: بلوچ این عنوان که نام یکی از اقوام ایرانی است چه در شاهنامه و چه در متون سده های آغازین اسلامی عموماً همراه با نام قوم دیگری به نام کوچ یا کوج […]

بست

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بست نام فعلی مکان جغرافیایی :  لشگرگاه مرکز ولایت هلمند افغانستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  ندارد شرح مکان جغرافیایی: بست از شهرهای نامی ولایت سیستان واقع در قسمت علیای آن یعنی محل یکی شدن دو رود ارقنداب رود((قندهار) و هلمند از غور بوده که بعد شهر […]

نمایش صوتی شاهنامه – چشم اسفندیار

نام نمایش صوتی : نمایش صوتی شاهنامه – چشمِ اسفندیار مدت زمان فایل صوتی : یک ساعت و چهل و یک دقیقه توضیحات :در افسانه‌ها و اسطوره‌های ایرانی و یونانی دو داستان وجود دارد که بیان‌‌گرِ هستی شگفتِ انسان است. رویین‌تنیِ دو قهرمان افسانه‌‌‌ای، «اسفندیار» و «آشیل». مرگِ اسفندیار در چشم‌‌هایش بود و نقطه‌‌ی آسیب‌پذیری آشیل […]

رستم و هیرمند

عنوان: رستم و هیرمند نویسنده: دکتر علیرضا مظفری سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۹ منبع: زبان و ادب فارسی، نشریۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، سال پنجاه و سه، پائیز و زمستان ۱۳۸۹ چکیده مقاله: با بررسی منابع اساطیری و حماسی مربوط به رستم چنان برمی‌آید […]