بایگانی برچسب ها: سیحون

سیحون

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سیحون نام فعلی مکان جغرافیایی :  رود گل زریون در کنار رود جیحون نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  شرح مکان جغرافیایی: سیحون: فردوسی خود از رودی به این نام یاد نکرده ولی در هزار بیت دقیقی دربارۀ گشتاسپ و ارجاسپ دو بار نام رود سیحون آمده است […]

بهشت کنگ

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بهشت کنگ نام فعلی مکان جغرافیایی :  نا معلوم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: بهشت کنگ دژی اساطیری بوده است متعلق به افراسیاب در اقصای شرق توران و حد فاصل شرق ولایت چاچ و رود گل زریون (سیر دریا) سیحون تا غرب ختن و […]

ماوراالنهر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ماوراء النَّهر نام فعلی مکان جغرافیایی :  سرزمین های ورای رود جیحون نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: ماوراءالنَّهر: این نام گرچه عربی و به معنی ورای شهر است، یعنی ورای رود جیحون، مانند خود جیحون که اعراب آن را به آمودریا اطلاق کردند و […]