بایگانی برچسب ها: سگسان

سگسار

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سگسار نام فعلی مکان جغرافیایی :   نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: سگسار از این عنوان در شاهنامه چند بار به گونه ای نام برده شده که هم دلالت بر مردمی ویژه با نقاب و چهرۀ سگسان میکند و هم بر ولایتی خاص آن […]