بایگانی برچسب ها: سورستان شاهنامه موقعیت کنونی

سورستان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سورستان نام فعلی مکان جغرافیایی :   بخشی از عراق کنونی میان دو رود دجله و فرات نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: سورستان: همان آسورستان است که پایتخت ساسانی بود. شامل نیمی از عراق امروزی که تازیان آن را سواد می نامیدند و در منابع […]