بایگانی برچسب ها: سورا روی نقشه

سورا

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سورا نام فعلی مکان جغرافیایی:  شهر در زیر رقه در یک منزلی شهر فلوجه کنونی عراق نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  سوراب، سوران شرح مکان جغرافیایی: سورا یا سوراب، نام یکی از شهرهای نظامی قلمرو شرق روم، ایضأ قالینیوس یا رقه، در زمان ساسانیان بوده که انوشیروان […]