بایگانی برچسب ها: سودابه در شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – سودابه

بسودابه فرمود کاندر نشین – نشست و به خورشید کرد آفرین نام : سودابه نام های دیگر سودابه : سوداوه محل تولد سودابه : هاماوران یا یمن کنونی محل مرگ سودابه : بارگاه کیکاووس بدست رستم به انتقام مرگ سیاووش دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری […]