بایگانی برچسب ها: سهی

شخصیت های شاهنامه – سهی

زن ایرج نیکپی را سهی – کجا بد به خوبی سهیلش رهی نام : سهی محل تولد سهی : بابل دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان تبار : تبار پدری به شاهان یمن می رسد ملیت : تازی وابستگان : پدر سهی : سرو شاه یمن همسر سهی […]