بایگانی برچسب ها: سهراب

یکی دخمه کردش ز سُمِ ستور

عنوان: یکی دخمه کردش ز سُمِ ستور نویسنده: دکتر حمیدرضا شایگان فر سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی، دانشکدۀ ادبیات و زبان های خارجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال چهارم، شمارۀ […]

تحلیل بیتی از رستم و سهراب بر مبنای روایت نقّالان و شاهنامه کُردی

عنوان : تحلیل بیتی از رستم و سهراب بر مبنای روایت نقّالان و شاهنامۀ کردی نویسنده‌گان : جلیل آهنگرنژاد و علی حیدری سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده‌گان : دانشجوی دکتری زیان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد / دانشیار زیان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان تاریخ نگارش : زمستان ۱۳۹۵ هجری شمسی […]

شخصیت های شاهنامه – سهراب

چو خندان شد و چهره شاداب کرد – ورا نام تهمینه سهراب کرد نام : سهراب معنای نام سهراب : نام سهراب همان کلمهٔ سرخاب است که از sohr به معنای «سرخ» + ab «آب» تشکیل شده و به معنای دارندهٔ آب و رنگ [خون] سرخ است، همچون یاقوت و شراب. محل تولد سهراب : سمنگان محل مرگ […]