بایگانی برچسب ها: سنّت کتبی

شفاهی یا کتبی؟ بررسی نظریات مربوط به سرچشمه شاهنامه

عنوان:  شفاهی یا کتبی؟ بررسی نظریات مربوط به سرچشمه شاهنامه نویسنده: دکتر محمود حسن آبادی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۳ منبع: جستارهای ادبی مجلۀ علمی-پژوهشی، شماره صدو هشتادو هشت، بهار ۱۳۹۴ چکیده مقاله: بحث در باب منابع شاهنامه فردوسی همواره از دل مشغولی های […]