بایگانی برچسب ها: سند

قنوج

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : قنوج نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهری در ایالت اوتار پرادش هند نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: قنوج نام شهری مهم و نیز ولایتی شبه کشور واقع در کنار یکی از شاخه های رود گنگ در نیمه شمالی هند بوده است. بدین سبب نام […]

سند

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سند نام فعلی مکان جغرافیایی :  بخشی از کشور پاکستان در جوار رودخانه سند نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: سند این ولایت نامی که اینک قسمت عمده کشور پاکستان را در نیمۀ جنوبی آن تشکیل داده در گذشته های دور خود شبه کشوری مستقل […]

جغوان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : جَغوان نام فعلی مکان جغرافیایی:  باید جایی در هندوستان باشد نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: نام این شهر در سفر اسکندر به چین و بازگشت او به سند آمده است  اما مسکو این نام را حلوان ضبط کرده، که نادرست است. اگر نام این […]